DESPRE | ABOUT

Cum arată evenimentele din ’89 văzute din prezent și din perspectiva unei generații care nu a „făcut“ Revoluția, dar care îi vorbește limbajul?

În contextul actual al multiplicării ideilor și formelor revoluționare, memoria evenimentelor din decembrie 1989 din România încă este activată public, cel mai adesea, prin ritualuri de comemorare. Cald la Rece. Revoluție la timpul prezent este un proiect de artă contemporană în spațiu public care își propune să aducă în discuție importanța simbolică a Revoluției. Proiectul oferă o perspectivă critică, prin care contextul comemorativ general, care tratează ideea de spațiu public ca un spațiu compact de dezbatere, de reflecție și de exprimare colectivă, să fie contestat și reimaginat din perspective noi.

Proiectul  pornește de la premisa că Revoluția nu este doar un eveniment, ci un limbaj în continuă dezvoltare. Acest limbaj este comun astăzi unor locuri și culturi diferite și se propagă rapid, devenind unul din fenomenele constitutive ale spațiului urban. De la est la vest și de la periferie înspre centrul orașului, limbajul revoluției pune în discuție naturalizarea oricărei geografii a puterii, expunând caracterul ei tranzitoriu.

În perioada 13-14 decembrie 2014 în Cluj si 16-18 decembrie 2014 în Timișoara trei grupuri de artiști au derulat proiecte în spațiu public:

The Shape of Things To Come, Anca Benera & Arnold Estefan

Am Învins!, h.arta

Cutia cu ’89, studioBASAR

Descărcați comunicatul de presă


What does the Romanian Revolution look like seen from the present, from the perspective of generations that have not witnessed it, but that nonetheless come to understand its language?

In the context of current proliferations of revolutionary ideas and forms, the memory of the events from 1989 in Romania is still publicly activated, most often through rituals of commemoration. Hot & Cold: Revolution in the Present Tense, is an art project in public space that raises discussions about the symbolic importance of the Romanian Revolution of 1989. The project offers a critical perspective through which the general commemorative context that treats public space as a compact place for debate, reflection and collective expression, can be challenged and re-imagined.

The project starts from the premise that revolution today is not just an event, but a language that is emerging. We might look at it as one of the constitutive phenomena of urban space, spanning cultures and places. From the East towards the West and from the periphery towards the center of the cities, the language of revolution works to upset geographies of power and expose their transitory nature.

From 13-14 December 2014 in Cluj and 16-18 December 2014 in Timișoara, three artist groups presented projects in public spaces:

The Shape of Things to Come, Anca Benera & Arnold Estefan

Am Învins!, h.arta

The ’89 Box, studioBASAR

Download the press release

organizat de/organized by: Roxana Bedrule & Anna Harsanyi
%d bloggers like this: